ศาลแพ่งกรุงเทพใต้


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ท่านสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนงานต่างๆ ในศาลเเพ่งกรุงเทพใต้ได้ที่เมนู ติดต่อเราลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 222
กก.239/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
เวลา 1
กผบ.189/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
เวลา 9.00 น.
กผบ.224/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
เวลา 13.30 น.
ข.1/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 13.30 น.
ข.10/2561
ไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ห้องพิจารณาที่ 705 เวลา 13.30 น.
ขชจ.120/2560
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 605 เวลา 13.30 น.
ขชจ.19/2561
ไต่สวนคำร้องขอรับชำระหนี้จำนอง
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 9.00 น.
ขชจ.21/2561
ไต่สวนคำร้องขอรับชำระหนี้จำนอง
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 9.00 น.
ด.1249/2554
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 505 เวลา 13.30 น.
ด.2023/2550
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 9.00 น.
ด.226/2553
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 1
ด.384/2545
ไต่สวนคำร้อง (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 13.30 น.
ด.7330/2547
ไต่สวนคำร้องขอเปลี่ยนผู้จัดการมรดก (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 603 เวลา 13.30 น.
ด.7420/2541
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 9.3
ด.8440/2550
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 13.30 น.
ด.9566/2540
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 9.00 น.
ถ.2/2561
ไต่สวนคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 9.00 น.
บท.21/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 505 เวลา 9.00 น.
ผบ.1054/2560
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 13.30 น.
ผบ.11/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 609 เวลา 9.00 น.
ผบ.1137/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 805 เวลา 13.00 น.
ผบ.1163/2560
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 9.00 น.
ผบ.117/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 13.30 น.
ผบ.1175/2560
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 701 เวลา 13.30 น.
ผบ.12/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 9.00 น.
ผบ.1203/2560
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 13.30 น.
ผบ.121/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 905 เวลา 13.30 น.
ผบ.125/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 605 เวลา 9.00 น.
ผบ.13/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 9.00 น.
ผบ.132/2561
นัดพิจารณา (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 1005 เวลา 13.30 น.
ผบ.1325/2560
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 9.00 น.
ผบ.135/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 9.00 น.
ผบ.1408/2560
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 705 เวลา 9.00 น.
ผบ.1477/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 809 เวลา 9.00 น.
ผบ.15/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 9.00 น.
ผบ.151/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 809 เวลา 13.30 น.
ผบ.152/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 9.00 น.
ผบ.1596/2560
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 605 เวลา 13.30 น.
ผบ.1598/2560
นัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 13.30 น.
ผบ.161/2561
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยานโจทก์ทำยอมถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 705 เวลา 9.00 น.
ผบ.1635/2556
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 13.30 น.
ผบ.1639/2560
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 9.00 น.
ผบ.1655/2560
นัดพร้อมสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 805 เวลา 9.00 น.
ผบ.1659/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 809 เวลา 9.00 น.
ผบ.1708/2560
นัดไต่สวนคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่
ห้องพิจารณาที่ 905 เวลา 9.00 น.
ผบ.1756/2552
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 9.00 น.
ผบ.1793/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 809 เวลา 9.00 น.
ผบ.1794/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 801 เวลา 9.00 น.
ผบ.1798/2560
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 505 เวลา 13.30 น.
ผบ.1817/2560
นัดสืบพยานโจทก์หรือฟังผลเจรจาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
ผบ.1841/2560
นัดไกล่เกลี่ย (ชั้น 10)
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 13.30 น.
ผบ.185/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
ห้องพิจารณาที่ 605 เวลา 9.00 น.
ผบ.1856/2560
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการเจรจา
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 9.00 น.
ผบ.1887/2560
นัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 801 เวลา 13.30 น.
ผบ.1891/2559
นัดพิจารณาเพื่อถอนฟ้อง ทำยอมหรือกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 13.30 น.
ผบ.1940/2560
ฟังคำวินิจฉัยประธานศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 809 เวลา 9.00 น.
ผบ.1971/2560
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 605 เวลา 13.30 น.
ผบ.1980/2560
ทำยอมหรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 13.30 น.
ผบ.1985/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 505 เวลา 13.30 น.
ผบ.1996/2560
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 701 เวลา 13.30 น.
ผบ.222/2561
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 705 เวลา 9.00 น.
ผบ.224/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 601 เวลา 9.00 น.
ผบ.293/2561
นัดพิจารณาเพื่อทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 13.30 น.
ผบ.300/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 801 เวลา 9.00 น.
ผบ.321/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 13.30 น.
ผบ.328/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 13.30 น.
ผบ.329/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 13.30 น.
ผบ.330/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 13.30 น.
ผบ.335/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 9.00 น.
ผบ.336/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 9.00 น.
ผบ.337/2561
นัดพิจารณา (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
ผบ.341/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 909 เวลา 13.30 น.
ผบ.346/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 9.00 น.
ผบ.348/2561
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 805 เวลา 13.30 น.
ผบ.358/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 9.00 น.
ผบ.359/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 9.00 น.
ผบ.376/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 809 เวลา 13.30 น.
ผบ.379/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 13.30 น.
ผบ.383/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 605 เวลา 13.30 น.
ผบ.384/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 13.30 น.
ผบ.389/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 801 เวลา 13.30 น.
ผบ.39/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 505 เวลา 9.00 น.
ผบ.390/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
ผบ.401/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 9.00 น.
ผบ.402/2561
นัดพิจารณา (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
ผบ.405/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 909 เวลา 13.30 น.
ผบ.406/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 605 เวลา 9.00 น.
ผบ.410/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 9.00 น.
ผบ.413/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 905 เวลา 9.00 น.
ผบ.414/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 905 เวลา 9.00 น.
ผบ.420/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 605 เวลา 9.00 น.
ผบ.422/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 809 เวลา 9.00 น.
ผบ.423/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 809 เวลา 9.00 น.
ผบ.431/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 801 เวลา 9.00 น.
ผบ.438/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 909 เวลา 9:
ผบ.440/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 9.00 น.
ผบ.453/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 13.30 น.
ผบ.463/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 13:3
ผบ.467/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 705 เวลา 13.30 น.
ผบ.478/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 13.30 น.
ผบ.480/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 13.30 น.
ผบ.485/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 807 เวลา 13.30 น.
ผบ.486/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 807 เวลา 13.30 น.
ผบ.487/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 807 เวลา 13.30 น.
ผบ.527/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 905 เวลา 9.00 น.
ผบ.605/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 9.00 น.
ผบ.916/2560
นัดพิจารณาหรือถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 605 เวลา 9.00 น.
ผบ.94/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 13.30 น.
ผบ.95/2561
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 13.30 น.
พ.1000/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 13.30 น.
พ.1024/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 13.30 น.
พ.1102/2559
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 809 เวลา 13.30 น.
พ.117/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 13.30 น.
พ.1218/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 13.30 น.
พ.1362/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 13.30 น.
พ.1547/2559
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 9.3
พ.1635/2560
ชี้-สืบโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ.1878/2560
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 13.30 น.
พ.1883/2560
นัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางในการดำเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 505 เวลา 9.00 น.
พ.1903/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 801 เวลา 13.30 น.
พ.1961/2560
นัดพร้อมเพื่อรอฟังคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 13.30 น.
พ.2008/2560
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 809 เวลา 9.00 น.
พ.2032/2560
นัดฟังผลการเจรจาหรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 9.00 น.
พ.2040/2560
นัดไต่สวนคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะและนัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
พ.2079/2560
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 13.30 น.
พ.2228/2560
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 805 เวลา 13.30 น.
พ.2284/2560
นัดฟังคำพิพาษา
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 9.00 น.
พ.2293/2560
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 705 เวลา 13.30 น.
พ.2332/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 13.30 น.
พ.2354/2560
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 805 เวลา 9.00 น.
พ.2374/2557
พิจารณาหลักประกัน
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 13.30 น.
พ.2447/2560
ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 9.3
พ.245/2561
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 601 เวลา 9.00 น.
พ.2485/2559
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 807 เวลา 13.30 น.
พ.2489/2560
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 705 เวลา 13.30 น.
พ.2548/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 9.00 น.
พ.271/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 13.30 น.
พ.301/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 9.00 น.
พ.305/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 705 เวลา 9.00 น.
พ.342/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 505 เวลา 13.30 น.
พ.368/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 909 เวลา 9.00 น.
พ.418/2561
ฟังผลการชำระหนี้หรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 9.00 น.
พ.433/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 13.30 น.
พ.48/2561
ฟังผลการวินิจฉัยประธานศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 9.00 น.
พ.502/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 13.30 น.
พ.506/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 9.00 น.
พ.535/2561
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 13.30 น.
พ.548/2559
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 809 เวลา 13.30 น.
พ.581/2560
ไต่สวนคำร้องขอให้บังคับคดีโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 801 เวลา 9.00 น.
พ.620/2561
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 13.30 น.
พ.623/2561
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 905 เวลา 9.00 น.
พ.63/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 11
พ.714/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 9.00 น.
พ.722/2561
ชี้-สืบโจทก์ (ยกเลิกนัด)
เวลา 13.30 น.
พ.733/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 13.30 น.
พ.747/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 13.30 น.
พ.749/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 807 เวลา 13.30 น.
พ.750/2561
ชี้-สืบโจทก์ (ยกเลิกนัด)
เวลา 13.30 น.
พ.765/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 9.00 น.
พ.768/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 13.30 น.
พ.772/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 9.00 น.
พ.814/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 601 เวลา 9.00 น.
พ.818/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 705 เวลา 9.00 น.
พ.820/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 905 เวลา 13.30 น.
พ.821/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 809 เวลา 13.30 น.
พ.822/2561
ไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราว
ห้องพิจารณาที่ 605 เวลา 13.30 น.
พ.832/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 909 เวลา 9.00 น.
พ.833/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 13.30 น.
พ.837/2558
นัดไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกแทนที่
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 13.00 น.
พ.842/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 13.30 น.
พ.853/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 801 เวลา 13.30 น.
พ.854/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 801 เวลา 13.30 น.
พ.855/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 701 เวลา 9.00 น.
พ.857/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 9.00 น.
พ.866/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 9.00 น.
พ.867/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 9.00 น.
พ.874/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
พ.882/2561
ไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราว
ห้องพิจารณาที่ 705 เวลา 9.00 น.
พ.883/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
พ.884/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
พ.886/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 701 เวลา 9.00 น.
พ.893/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 9.00 น.
พ.894/2561
นัดชี้หรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 705 เวลา 13.30 น.
พ.897/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 809 เวลา 13.30 น.
พ.908/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 909 เวลา 9.00 น.
พ.909/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 909 เวลา 9.00 น.
พ.910/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 909 เวลา 9.00 น.
พ.912/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 807 เวลา 13.30 น.
พ.917/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 13.30 น.
พ.922/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 9.00 น.
พ.923/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 13.30 น.
พ.924/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 809 เวลา 9.00 น.
พ.937/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 9.00 น.
พ.939/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 9.00 น.
พ.944/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
พ.945/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 13.30 น.
พ.946/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 905 เวลา 9.00 น.
พ.948/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 13.30 น.
พ.949/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
พ.951/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 13.30 น.
พ.957/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 9.00 น.
พ.958/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 9.00 น.
พ.972/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
เวลา 1
พ.984/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 9.00 น.
พ.992/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 605 เวลา 13.30 น.
พ.999/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 13.30 น.
ม.28/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 13.30 น.
ส.15/2561
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 807 เวลา 13.30 น.
ส.194/2560
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 601 เวลา 9.00 น.
ส.40/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 705 เวลา 9.00 น.
ส.42/2561
ไต่สวนคำร้องขอสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 705 เวลา 9.00 น.
ส.55/2561
ไต่สวนคำร้องขอสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 9.00 น.
ส.56/2561
ไต่สวนคำร้องขอสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 9.00 น.
ส.57/2561
ไต่สวนคำร้องขอสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 909 เวลา 9.00 น.
ส.59/2561
ไต่สวนคำร้องขอสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 809 เวลา 13.30 น.
ส.60/2561
ไต่สวนคำร้องขอสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 909 เวลา 9.00 น.
ส.61/2561
ไต่สวนคำร้องขอสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 809 เวลา 13.30 น.
ส.62/2561
ไต่สวนคำร้องขอสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 9.00 น.
ส.63/2561
ไต่สวนคำร้องขอสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 9.00 น.
ส.64/2561
ไต่สวนคำร้องขอสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 605 เวลา 9.00 น.
ส.65/2561
ไต่สวนคำร้องขอสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 605 เวลา 9.00 น.
อศ.7/2558
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 505 เวลา 9.00 น.

ประกาศนัดไต่สวนคดีจัดการมรดก
เลขคดี
 1. นางศิริวัฒนา ขำเจริญ ผู้ตาย เลขคดี พ1129/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 - 30 พ.ค. 2561)
 2. นายมานิต ชีวมงคล ผู้ตาย เลขคดี พ1131/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 - 30 พ.ค. 2561)
 3. นางศิริ ศิวะรักษ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1135/2561(ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 - 30 พ.ค. 2561)
 4. นางมาณีย์ ตันติโกศล ผู้ตาย เลขคดี พ1137/2561(ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 - 30 พ.ค. 2561)
 5. นายวรเทพ เตชะจงจินตนา ผู้ตาย เลขคดี พ1138/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561)
 6. นายวรพจน์ หวังชูธรรม ผู้ตาย เลขคดี พ1139/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561
 7. นายสงวน ฉัตรไตรมงคล ผู้ตาย เลขคดี พ1142/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561)
 8. นางสาวรจนา แพรศรีทอง ผู้ตาย เลขคดี พ1146/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561)
 9. นายมงคล หิรัญเกตุ ผู้ตาย เลขคดี พ1152/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561)
 10. นางสุจิตรา จงเพิ่มดำรงชัย ผู้ตาย เลขคดี พ1154/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561)
 11. นายสุรศักดิ์ สมิตะเศรษฐ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1155/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561)
 12. นายมั่นคง แพรไพจิตรกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1157/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561)
 13. นางสาวสุภา เลิศสมสกุลชัย ผู้ตาย เลขคดี พ1144/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 21 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2561)
 14. นางอรอุษา ฉัตรภิญญาคุปต์ ผู้ตาย เลขคดี พ1160/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 21 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2561)
 15. นางจวง แซ่เตีย ผู้ตาย เลขคดี พ1161/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 21 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2561)
 16. นายสัจจา สถิราวุธ ผู้ตาย เลขคดี พ1164/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 21 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2561)
 17. นางเง็กคี้ วิสาลเสสถ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1165/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 21 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2561)
 18. นายนี ชัยปลัด ผู้ตาย เลขคดี พ1166/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2561)
 19. นายทรงเกียรติ จิโรจน์สกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1167/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2561)
 20. นายสมบัติ คู่เจริญถาวร ผู้ตาย เลขคดี พ1168/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2561)
 21. นายเอี่ยงกวง แซ่ลี้ ผู้ตาย เลขคดี พ1169/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2561)
 22. นายพิชัย เลิศวรวณิช ผู้ตาย เลขคดี พ1170/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2561)
 23. นายเชษฐา อภิพัฒนา ผู้ตาย เลขคดี พ1174/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2561)
 24. นางชมบุญ หรือบุญเกิด ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1172/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 23 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2561)
 25. นายเกรียง ธัมมาวุธโต ผู้ตาย เลขคดี พ1182/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 23 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2561)
 26. นางสุรางค์ ผดุงรัตน์ ผู้ตาย เลขคดี พ1183/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 23 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2561)
 27. นายกำจร จงเสถียร ผู้ตาย เลขคดี พ1186/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 23 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2561)
 28. นางสำเนียง พงษ์เจริญสถิต ผู้ตาย เลขคดี พ1189/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 23 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2561)
 29. นายหมีหลี จารุกิจจรูญ ผู้ตาย เลขคดี พ1190/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 23 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2561)
 30. นายจุน พงษ์เจริญสถิต ผู้ตาย เลขคดี พ1191/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 23 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2561)
 31. นายจั้งเซ้ง แซ่หยี ผู้ตาย เลขคดี พ1192/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 23 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2561)
 32. นางงู้อี่ แซ่แบ๊ ผู้ตาย เลขคดี พ1196/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 23 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2561)
 33. นายเหลี่ยม ปวงสุข ผู้ตาย เลขคดี พ1217/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 23 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2561)
 34. นางมาลี วงศ์จงใจหาญ ผู้ตาย เลขคดี พ1199/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2561)
 35. นายต่อศักดิ์ บวรพงษ์สกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1200/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2561)
 36. นายบุญพัน สืบทอง ผู้ตาย เลขคดี พ1201/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2561)
 37. นายวิจิตร สุพินิจ ผู้ตาย เลขคดี พ1203/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2561)
 38. นางสาวรัตนา โกมลสุรกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1207/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2561)
 39. นายสิทธิพร ศรีวรรธนะ ผู้ตาย เลขคดี พ1221/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2561)
 40. นางสาวพรรณพิไล เสกสิทธิ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1224/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2561)
 41. นางมุกดา อึ้งศรีทอง ผู้ตาย เลขคดี พ1228/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2561)
 42. นายชาญ เธียรนุกูล ผู้ตาย เลขคดี พ1229/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2561)
 43. นายไพบูลย์ จิตตสัมพันธ์สุข ผู้ตาย เลขคดี พ1206/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 พ.ค. - 11 มิ.ย. 2561)
 44. นางนภาพร สุทธิยั่งยืน ผู้ตาย เลขคดี พ1213/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 พ.ค. - 11 มิ.ย. 2561)
 45. นายประพันธ์ วงศ์สืบชาติ ผู้ตาย เลขคดี พ1216/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 พ.ค. - 11 มิ.ย. 2561)
 46. นางนงเยาว์ ปิยรัตน์ ผู้ตาย เลขคดี พ1242/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 พ.ค. - 11 มิ.ย. 2561)
 47. นายฮั้งสุย แซ่ล้อ ผู้ตาย เลขคดี พ1246/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 30 พ.ค. - 13 มิ.ย. 2561)
 48. นายบุญเสริม วีสกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1261/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 30 พ.ค. - 13 มิ.ย. 2561)
 49. นายพชรพล แสนเสนา ผู้ตาย เลขคดี พ1234/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 31 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2561)
 50. นายกิตติ ธัญญศิริ ผู้ตาย เลขคดี พ1250/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 31 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2561)
 51. นายพงศ์อดุล กฤษณะราช ผู้ตาย เลขคดี พ1258/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 31 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2561)
 52. นายเพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1271/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 31 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2561)
 53. นางสาวเง็กไน้ แซ่ลิ้ม ผู้ตาย เลขคดี พ1184/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 31 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2561)
 54. นางยู่เอ็ง ธารพานิช ผู้ตาย เลขคดี พ1205/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 มิ.ย. - 18 มิ.ย. 2561)
 55. นางดวงกมล ปางพุฒิพงษ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1262/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 มิ.ย. - 18 มิ.ย. 2561)
 56. นางสาวกุลวดี ทรงรุจิรัตน์ ผู้ตาย เลขคดี พ1275/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 มิ.ย. - 18 มิ.ย. 2561)
 57. นายวิทยา จริตสกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1280/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2561)
 58. พระเทพวิมลญาณ (พระมหาถาวร จิตุตถาวโร หรือ ถาวร วงศ์มาลัย ผู้มรณภาพ เลขคดี พ1284/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2561)
 59. นายธวัช แกล้วเขตต์การ ผู้ตาย เลขคดี พ1296/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2561)
 60. นายสกุลพงศ์ เลิศธนวิศิษฏ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1297/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2561)
 61. นายชลิต สุขโรจนานนท์ ผู้ตาย เลขคดี พ1304/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2561)
 62. นายพิชัย สกุลไทย ผู้ตาย เลขคดี พ1308/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2561)
 63. นายรุ่งโรจน์ ก้านวาด ผู้ตาย เลขคดี พ1309/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2561)
 64. นางสาวอุบล รักตประจิต ผู้ตาย เลขคดี พ1318/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2561)
 65. นายสมสิทธิ์ ลีฬหะสุวรรณ ผู้ตาย เลขคดี พ1249/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 66. นายวิชัย อาชามงคล ผู้ตาย เลขคดี พ1295/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 67. นายชิน ฉัตรศิริวิชัยกุล หรือ นายเจ็กฮง แซ่นิ้ม ผู้ตาย เลขคดี พ1307/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 68. นายปัญญา งามกิตติคุณ ผู้ตาย เลขคดี พ1315/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 69. นายกุลยศ พันธางกูร ผู้ตาย เลขคดี พ1317/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 70. นายธวัชชัย อุปริพุทธิ ผู้ตาย เลขคดี พ1319/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)19
 71. นางเพ็ญพัตร์ วีระเปรม ผู้ตาย เลขคดี พ1321/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 72. นายก๊กคิ้ม แซ่โง้ว ผู้ตาย เลขคดี พ1323/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 73. นางลำพู โกศิน ผู้ตาย เลขคดี พ1325/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 74. นายสุวิทย์ สุกิจประเสริฐ ผู้ตาย เลขคดี พ1328/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 75. นางนงลักษณ์ โชติหิิรัญรัตน์ ผู้ตาย เลขคดี พ1310/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 76. นางวลัยภรณ์ ใหญ่หนักแน่น ผู้ตาย เลขคดี พ1342/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 77. นายเกษม จารุสกุลอารียกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1327/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 78. นายพงศ์ พงษ์กิตติพันธ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1336/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 7 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 2561)
 79. นายส่าง มีธรรม ผู้ตาย เลขคดี พ1340/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 7 มิ.ย.. - 21 มิ.ย. 2561)
 80. นางชื่นสุมณ ศรีอ่อนทอง ผู้ตาย เลขคดี พ1343/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 7 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 2561)
 81. นางสาวกรองทอง ชุติมา ผู้ตาย เลขคดี พ1347/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 8 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2561)
 82. นายมนัส ศรีสุทธิ ผู้ตาย เลขคดี พ1349/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 8 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2561)
 83. นางสาวมาลี แม้นพิบูลย์ ผู้ตาย เลขคดี พ1352/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 8 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2561)
 84. นายเดชาธร รุ่งเพ็ชรวิภาวดี ผู้ตาย เลขคดี พ1348/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2561)
 85. นายเสน่ห์ วงษ์เลิศ ผู้ตาย เลขคดี พ1350/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2561)
 86. นางสาวเทวี โพธิ์พรพงศ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1355/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2561)
 87. นายปีเตอร์ โคแบน แกรี่ (Mr.Peter Corban Gary)ผู้ตาย เลขคดี พ1356/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2561)
 88. นายว่าที่ร้อยตรี หรือนายประสิทธิ์ เจริญสุวรรณ ผู้ตาย เลขคดี พ1363/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2561)
 89. นางสาวราณี สภานุชาต ผู้ตาย เลขคดี พ1362/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 12 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2561)
 90. นางสาวเอ็ง แซ่โค้ว ผู้ตาย เลขคดี พ1375/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 12 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2561)
 91. นางวรรณดี บำรุงชาติ ผู้ตาย เลขคดี พ1381/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 12 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2561)
 92. นางสาวกนกวรรณ งามชมภู ผู้ตาย เลขคดี พ1387/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 12 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2561)
 93. นายสมโภช ศิริโชติรัตน์ ผู้ตาย เลขคดี พ1368/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 13 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2561)
 94. นางสาวกมลทิพย์ ธีรพงษ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1379/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 13 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2561)
 95. นางวิภา วนาสันตกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1382/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 13 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2561)
 96. นางชัชฎา วรรณศุภ ผู้ตาย เลขคดี พ1385/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 13 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2561)
 97. นายเฉลียว สุรสิทธิ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1393/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 13 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2561)
 98. นางกนกวรรณ รุ่งนภาเวทย์ ผู้ตาย เลขคดี พ1395/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 13 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2561)
 99. นายวัชระ สุขีธรรมรักษ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1399/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 13 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2561)
 100. นายอัสนีย์ จันทร์หอม ผู้ตาย เลขคดี พ1407/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 13 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2561)
 101. นางสาวปวีณา วงศ์สุรีย์ ผู้ตาย เลขคดี พ1391/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561)
 102. ร้อยตรีพยนต์ พิเรนทร ผู้ตาย เลขคดี พ1394/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561)
 103. นายดนัย ตั้งประดับภรณ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1402/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561)
 104. นางสาวอริญชิญา สุทธศรี ผู้ตาย เลขคดี พ1404/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561)
 105. นางตังกวย แซ่เลียว ผู้ตาย เลขคดี พ1409/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561)
 106. นายณรงค์ เผ่าศิริพงศ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1413/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561)
 107. หม่อมหลวงนวเทวัญ เทวกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1415/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561)
 108. นายคณิต ศรีเจริญ ผู้ตาย เลขคดี พ1416/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561)
 109. นางสาวนพพร ปรีชาเลิศศิลป์ ผู้ตาย เลขคดี พ1410/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 15 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561)
 110. นางสาวธันยนันท์ หวังวัฒนานันท์ ผู้ตาย เลขคดี พ1418/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 15 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561)
 111. นายวิโรจน์ กฤษณาวารุณ ผู้ตาย เลขคดี พ1422/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 15 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561)
 112. นางน้ำเพชร ศรีอุฬารวัฒน์ ผู้ตาย เลขคดี พ1423/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 15 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561)
 113. นายอานิต เสฏฐากรศิลป ผู้ตาย เลขคดี พ1424/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 15 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561)
 114. นายสุชาติ ศิริสุรินทร์พร ผู้ตาย เลขคดี พ1429/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 15 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561)
 115. นางนิรมล จงโชคดี ผู้ตาย เลขคดี พ1434/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 15 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561)
ประกาศ
ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 1. เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 2. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้พิพากษา ชั้น ๑๑ ชั้น ๑๒ และชั้น ๑๓ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 3. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำเเหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลเเพ่งกรุงเทพใต้ เเละกำหนดวันเวลาเเละสถานที่คัดเลือก
 4. เรื่อง การขึ้นบัญชีเเละยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลเเพ่งกรุงเทพใต้
 5. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 38 รายการ
 6. เรื่อง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้พิพากษา ชั้น 11 ชั้น 12 และชั้น 13 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 7. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์)
 8. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 9. เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญาใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
 10. เรื่อง ข้อกำหนดและข้อห้ามในบริเวณศาลและห้องพิจารณาคดี
 11. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเเพ่งกรุงเทพใต้เเละศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 12. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 13. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้และอาคารรถยนต์
 14. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 17. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 20 รายการ
 18. เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ได้จากสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ จำนวน 7 รายการ
 19. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 21. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 22. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560
 23. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลอาญากรุงเทพใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 24. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 25. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงชั้นดาดฟ้า อาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้
 26. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 27. ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญาใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
 28. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 24 รายการ
 29. เรื่อง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้พิพากษา ชั้น 11 ชั้น 12 และชั้น 13 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30. เรื่อง คำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดรแบบกลุ่ม หมายเลขดำที่ ผบ.1290/2560
 31. เรื่อง คำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดรแบบกลุ่ม หมายเลขดำที่ ผบ.1289/2560
 32. เรื่อง ยกเลิกการประกาศหนังสือพิมพ์ในคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก พ.ศ. 2561
 33. เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลแพ่งกรุงเทพใต้ พ.ศ. 2561