ศาลแพ่งกรุงเทพใต้


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ท่านสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนงานต่างๆ ในศาลเเพ่งกรุงเทพใต้ได้ที่เมนู ติดต่อเรา
ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

รายชื่อผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้
รายชื่อผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้
  ประกาศ
   ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้
  1. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้พิพากษา ชั้น ๑๑ ชั้น ๑๒ และชั้น ๑๓ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
  2. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 38 รายการ
  3. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 20 รายการ
  4. เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ได้จากสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ จำนวน 7 รายการ
  5. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560

  6. ประกาศศาลเเพ่งกรุงเทพใต้
  7. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำเเหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลเเพ่งกรุงเทพใต้ เเละกำหนดวันเวลาเเละสถานที่คัดเลือก
  8. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเเพ่งกรุงเทพใต้เเละศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  9. ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลเเพ่งกรุงเทพใต้
  10. เรื่อง การขึ้นบัญชีเเละยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลเเพ่งกรุงเทพใต้

  11. ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้
  12. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์)
  13. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้