ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
เลขที่ 1721/1 ถนนเจริญกรุง 63 (สมานมิตร) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120.

โทร. 0-2211-5159 | โทรสาร. 022115702
อีเมล์. civilbsc@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ผู้เยี่ยมชม : 300,631