ศาลแพ่งกรุงเทพใต้


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 105
กก360/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
เวลา 13:00
กก469/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
เวลา 09:00
กก494/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
เวลา 09:30
กก541/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
เวลา 13:00
กก620/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
เวลา 09:00
กผบ449/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
เวลา 13:30
กผบ452/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
เวลา 13:30
กผบ459/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
เวลา 13:30
กผบ496/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
ห้องพิจารณาที่ 909 เวลา 09:00
ผบ1/2561
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 905 เวลา 09:00
ผบ1082/2561
นัดทำยอมถอนฟ้องสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 705 เวลา 09:00
ผบ1255/2552
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 705 เวลา 09:00
ผบ1396/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ1406/2561
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ1410/2561
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ1413/2561
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ1414/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ1415/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ1416/2561
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ1420/2561
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ1422/2561
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ1423/2561
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ1424/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ1428/2561
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ1429/2561
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ1449/2560
นัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 13:30
ผบ1523/2560
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลลี่ยหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 09:00
ผบ1577/2560
นัดพร้อมกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 609 เวลา 13:30
ผบ1647/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 601 เวลา 13:30
ผบ1811/2559
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์และศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 09:00
ผบ2020/2559
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์และคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 09:00
ผบ2035/2559
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 13:30
ผบ3/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 13:30
ผบ302/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์และคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ห้องพิจารณาที่ 805 เวลา 09:00
ผบ342/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 905 เวลา 01:00
ผบ481/2559
นัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมชั่้นศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 09:00
ผบ490/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 13:30
ผบ65/2561
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 605 เวลา 13:30
ผบ653/2559
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 01:00
ผบ698/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
ห้องพิจารณาที่ 905 เวลา 13:30
ผบ707/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
ห้องพิจารณาที่ 909 เวลา 13:30
ผบ745/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
เวลา 09:00
ผบ76/2556
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์และคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ห้องพิจารณาที่ 701 เวลา 09:00
ผบ801/2560
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 09:00
ผบ822/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 01:00
ผบ980/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 01:00
ผบ988/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 13:30
พ10/2557
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 01:00
พ1038/2558
ฟังคำสั่งศาลฎีกาและศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 01:00
พ1061/2559
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 807 เวลา 09:00
พ1283/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
ห้องพิจารณาที่ 805 เวลา 09:00
พ1322/2560
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 705 เวลา 09:00
พ1392/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 13:30
พ14/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์และคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 09:00
พ1547/2559
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 01:00
พ1611/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
ห้องพิจารณาที่ 609 เวลา 09:30
พ1656/2559
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 01:00
พ1664/2561
นัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
ห้องพิจารณาที่ 801 เวลา 09:00
พ1941/2561
ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 809 เวลา 09:00
พ199/2559
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 01:00
พ2166/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 705 เวลา 13:30
พ2359/2560
สืบผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1005 เวลา 13:30
พ2367/2558
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 13:30
พ2374/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 13:30
พ239/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์และคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ห้องพิจารณาที่ 909 เวลา 09:00
พ2468/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 601 เวลา 09:00
พ2479/2560
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 605 เวลา 13:30
พ2513/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 809 เวลา 13:30
พ2644/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 09:00
พ2730/2559
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 605 เวลา 09:00
พ2794/2561
ชี้-สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ2797/2561
ชี้-สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ2823/2561
ชี้-สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ2825/2561
ชี้-สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ2845/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 09:00
พ2846/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 09:00
พ2866/2561
ชี้-สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ2867/2561
ชี้-สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ2868/2561
ชี้-สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ2869/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 09:00
พ2870/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 09:00
พ2872/2561
ชี้-สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ2873/2561
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 09:00
พ2927/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 09:00
พ2951/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 09:00
พ2995/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 09:00
พ302/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 13:00
พ318/2561
นัดสืบพยานจำเลยและพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 09:00
พ413/2560
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์และศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 09:00
พ476/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 13:30
พ506/2561
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 09:00
พ519/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 13:00
พ559/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 13:30
พ622/2559
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 01:00
พ644/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
ห้องพิจารณาที่ 609 เวลา 09:00
พ674/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 13:30
ม131/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ม132/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ม52/2561
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 601 เวลา 13:30
ม60/2558
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 903 เวลา 09:00
ม66/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 601 เวลา 09:00
ม67/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 601 เวลา 09:00
ส166/2559
ฟังคำสั่งศาลฎีกาและศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 09:00
ส187/2561
ไต่สวนคำร้องขอสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 09:00
อศ8/2561
นัดสืบพยานผุ้ร้องและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 13:30

ประกาศนัดไต่สวนคดีจัดการมรดก
ประกาศเว็ปไซต์วันที่ 28 ก.ย. - 13 ต.ค. 2561
 1. นางสาวติ๋ม แย้มสวน ผู้ตาย เลขคดี พ2568/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 2. นายปรีชา เพ็ชรไทย ผู้ตาย เลขคดี พ2575/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 3. นางปรียา ธรรมรักษ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2579/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 4. เรืออาศตรีวัฒนา ธรรมรักษ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2580/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 5. นายชาตรีหรือเชงคิง รัตน์สกาวหรือแซ่เต็ง ผู้ตาย เลขคดี พ25812561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 6. นายโจเซฟ แอร์วิน วีสส์ (Mr.Josef Erwin Wyss) ผู้ตาย เลขคดี พ2582/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 7. นางมนัสวี ธาดาสีห์ ผู้ตาย เลขคดี พ2588/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 8. นายสุทัศน์ โชติกประกาย ผู้ตาย เลขคดี พ2605/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 9. นายสมบูรณ์ โลหะชาละธนกุล ผู้ตาย เลขคดี พ2607/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 10. นางสาวยุพิน ทิมจรัส ผู้ตาย เลขคดี พ2608/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 11. นายสงวน เดชะไกศยะ ผู้ตาย เลขคดี พ2609/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
ประกาศเว็ปไซต์วันที่ 1 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561
 1. คุณหญิงสุมณี โสภณพนิช ผู้ตายที่ 1 และนายชาตรี โสภณพนิช ผู้ตายที่ 1 เลขคดี พ2578/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561)
 2. นายบุญเลิศ วงศ์พิภพมงคล ผู้ตาย เลขคดี พ2590/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561)
 3. นางเซี่ยมเค็ง แซ่ฉั่ว ผู้ตาย เลขคดี พ2601/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561)
 4. นายสมบูรณ์ ศานติชโย ผู้ตาย เลขคดี พ2602/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561)
 5. นายพงษ์นริศ ทองสว่าง ผู้ตาย เลขคดี พ2603/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561)
 6. นายเฟื่องวิวัฒน์ สมัยเทิดศักดิ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2604/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561)
 7. นางสาววิมลพร เหมกิตติกุล ผู้ตาย เลขคดี พ2606/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561)
ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561
 1. นางศรินรัตน์ รงคะเจริญรัตน์ ผู้ตาย เลขคดี พ2610/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561)
 2. นายเอ็ดเวิร์ด มอนท์โกเมอรี่ วอร์เดน(Mr.Edward Montgomery Worthen) ผู้ตาย เลขคดี พ2613/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561)
 3. นางนิตยา อิสมาแอล ผู้ตาย เลขคดี พ2615/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561)
 4. นางสาวเสาวณีย์ อิสมาแอล ผู้ตาย เลขคดี พ2616/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561)
 5. นายชัยวัฒน์ ศรีพรหม ผู้ตาย เลขคดี พ2637/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561)
 6. นางอารี พิพัฒน์วรชัย ผู้ตาย เลขคดี พ2643/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561)
 7. นางนงลัษณ์ อุดมรัตนชัยกุล ผู้ตาย เลขคดี พ2644/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561)
 8. นางอมรา จางขจรศักดิ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2645/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561)
 9. นายมนตรี อุ่ยวัฒนพงศ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2648/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561)
ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561
 1. นายอาเง็ก แซ่ตั้ง ผู้ตาย เลขคดี พ2649/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 2. นางสาวกันยากร ศุภการค้าเจิญ ผู้ตาย เลขคดี พ2651/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 3. นางจรินทร์ ชีพนุรัตน์ ผู้ตาย เลขคดี พ2652/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 4. นายวันชัย ตันดีมาภรณ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2654/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 5. นางละม่อมหรือนางสาวสุมัณฑณา ศุกระฤกษ์ หรือศุขฤกษ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2656/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 6. นางพึงใจ สุขเสวี ผู้ตาย เลขคดี พ2657/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 7. นางสาวมนัสนันท์ เอื้อสุทธิสุคนธ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2658/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 8. นางบุญลาภ รอดวัฒนกุล ผู้ตาย เลขคดี พ2659/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 9. นายเรย์มอน วอลเตอร์ อาร์เชอร์ (Mr.Raymon Walter Archer) ผู้ตาย เลขคดี พ2660/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 10. นางวรรณี ไพศาลฤทธิวงศ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2662/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 11. นางศรีนวล ลี้ตระกูล ผู้ตาย เลขคดี พ2663/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 12. นางเพ็กจู ตั้งวิพัฒนพงค์ ผู้ตาย เลขคดี พ2665/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 13. นายเอี่ยม วงศ์พัฒนากูร ผู้ตาย เลขคดี พ2667/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561
 1. นางศริรัตน์ รงคะเจริญรัตน์ ผู้ตาย เลขคดี พ2610/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561)
 2. นายสุรชัย ชลาศัย ผู้ตาย เลขคดี พ2655/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561)
 3. นายไกรสร ลี้ถาวร ผู้ตาย เลขคดี พ2670/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561)
 4. นางสาวฉวี บึงทอง ผู้ตาย เลขคดี พ2675/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561)
 5. นายประสันต์ บึงทอง ผู้ตาย เลขคดี พ2676/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561)
 6. นายมณเฑียร ว่องขเจน ผู้ตาย เลขคดี พ2678/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561)
 7. นางกรรณิการ์ จุฑามาศ ผู้ตาย เลขคดี พ2682/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561)
 8. นายบรรจง เลิศนิมานรดี ผู้ตาย เลขคดี พ2686/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561)
 9. นายสันติ อุดมไพบูลย์ลาภ ผู้ตาย เลขคดี พ2689/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561)
ประกาศเว็บไซต์วันที่ 9 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561
 1. นายจุนจิ ชิอิโนะ (Mr.Junji Shiino) ผู้ตาย เลขคดี พ2679/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 9 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561)
 2. นายจุลพงษ์ ศิริเจริญ ผู้ตาย เลขคดี พ2698/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 9 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561)
 3. นางนันท์นภัส เตชะพีระพรรณ ผู้ตาย เลขคดี พ2705/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 9 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561)
 4. นางฟ้าวิตเตอร์ หรือฟ้าวิตเตอร์ กอร์ ผู้ตาย เลขคดี พ2708/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 9 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561)
 5. นายแมนกอล ซิงห์ หรือแมนกอลซิงห์ ผู้ตาย เลขคดี พ2709/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 9 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561)
 6. นายอามืน นาอุดม ผู้ตาย เลขคดี พ2715/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 9 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561)
 7. นางงามละเมียด ชำนิจ ผู้ตาย เลขคดี พ2717/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 9 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561)
ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 ต.ค. - 25 ต.ค. 2561
 1. นายรังษี ค่ายมั่น ผู้ตาย เลขคดี พ2742/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561)
 2. นายพิพัฒน์ นิตโย ผู้ตาย เลขคดี พ2743/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561)
 3. นางสุเพ็ญ ศรียานงค์ ผู้ตาย เลขคดี พ2744/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561)
 4. นางสุวรรณี จันทร์พร ผู้ตาย เลขคดี พ2745/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561)
 5. นายประวิทย์ ตั้งคุณสมบัติ ผู้ตาย เลขคดี พ2746/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561)
 6. นางวารุณี ลีลาเทพินทร์ ผู้ตาย เลขคดี พ2747/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561)
 7. นายชาญณรงค์ สุทธิชาติ ผู้ตาย เลขคดี พ2748/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561)
 8. นางแฉล้ม จันมา ผู้ตาย เลขคดี พ2750/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561)
ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561
 1. นายสุรพงษ์ ศรีพธูราษฎร์ ผู้ตาย เลขคดี พ2761/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 2. นางสาวปริยากร เอกชยางกูร ผู้ตาย เลขคดี พ2762/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 3. นางสาวลักษณา สิงหเสนี ผู้ตาย เลขคดี พ2763/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 4. นางสาววรรณี ปิ่นแก้ว ผู้ตาย เลขคดี พ2764/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 5. นางเติอนจิตต์ ทรัพย์เกษม ผู้ตาย เลขคดี พ2765/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 6. นายเสน่ห์ รัตจินดา ผู้ตาย เลขคดี พ2766/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 7. นางอำไพ พฤกษานานนท์ ผู้ตาย เลขคดี พ2767/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 8. นายธวัชชัย นันทเมธีสุข ผู้ตาย เลขคดี พ2769/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 9. นางซิ่วเล็ก เชี่ยวชาญรัตนกุล ผู้ตาย เลขคดี พ2771/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 10. นายมงคล เสรีเศวตรัตน์ ผู้ตาย เลขคดี พ2773/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 11. นายเชษฐพงศ์ วุฒิธนากุล ผู้ตาย เลขคดี พ2780/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 12. นางสุภา วีรังคบุตร ผู้ตาย เลขคดี พ2782/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561
 1. นางคงฤทธิ์ คำเผ่าไทย ผู้ตาย เลขคดี พ2821/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561)
 2. นายง้วน วงศ์รัตนเกษม ผู้ตาย เลขคดี พ2824/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561)
 3. นางสาวศิริพร ลีลาทัศนีย์นุกูล ผู้ตาย เลขคดี พ2827/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561)
 4. นายสุรจิตร นิลสนธิ ผู้ตาย เลขคดี พ2828/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561)
 5. นายบี้โบ๊พก แซ่มุ่ย ผู้ตาย เลขคดี พ2830/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561)
 6. นางสาวธัญณีย์ นันทสมบูรณ์ชัย หรือนางสาววันนภา แสงงาม ผู้ตาย เลขคดี พ2832/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561)
 7. นางเยาวนิต เธียรเจริญชัย ผู้ตาย เลขคดี พ2833/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561)
 8. นายถวัลย์ บุพธรรม ผู้ตาย เลขคดี พ2834/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561)
 9. นายสืบวงศ์ ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้ตาย เลขคดี พ2837/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561)
 10. นายวรวุฒิ กฤตบุญยายน ผู้ตาย เลขคดี พ2845/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561)
 11. นายโสภณ อวยพรชัยกุล ผู้ตาย เลขคดี พ2846/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561)
 12. นางระวี สร้อยจำปา ผู้ตาย เลขคดี พ2849/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561)
 13. นางจรูญรัตน์ เวชชาชีวะ ผู้ตาย เลขคดี พ2853/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561)
ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ต.ค. - 7 พ.ย. 2561
 1. นางอัมพร โลหิตคุปต์ ผู้ตาย เลขคดี พ2826/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ต.ค. - 7 พ.ย. 2561)
 2. นายแพททริค จอห์น แมคกราท (Mr.Patrick John McGrath) ผู้ตาย เลขคดี พ2851/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ต.ค. - 7 พ.ย. 2561)
 3. นายเจษฎา วรรณศุภ ผู้ตาย เลขคดี พ2855/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ต.ค. - 7 พ.ย. 2561)
 4. นายไมเคิล พอล สเต๊ด (Mr.Michael Pual Stead) ผู้ตาย เลขคดี พ2861/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ต.ค. - 7 พ.ย. 2561)
 5. นางสาวปราณี โลพันธ์ศรี ผู้ตาย เลขคดี พ2865/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ต.ค. - 7 พ.ย. 2561)
 6. นางจิตสณา วานิชศิริโรจน์ ผู้ตาย เลขคดี พ2869/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ต.ค. - 7 พ.ย. 2561)
 7. นางมะลิวัลย์ ดวงวงศ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2870/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ต.ค. - 7 พ.ย. 2561)
ประกาศเว็บไซต์วันที่ 29 ต.ค. - 12 พ.ย. 2561
 1. นางสายใจ เจียมศิริ ผู้ตาย เลขคดี พ2890/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 29 ต.ค. - 12 พ.ย. 2561)
 2. นายสวง เสรีพันธ์วงศ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2896/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 29 ต.ค. - 12 พ.ย. 2561)
 3. นางหมีเช็ง ลิ้มร่งเรือง ผู้ตาย เลขคดี พ2898/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 29 ต.ค. - 12 พ.ย. 2561)
 4. นายสุรพงษ์ คมกระโทก ผู้ตาย เลขคดี พ2901/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 29 ต.ค. - 12 พ.ย. 2561)
 5. นางมณฑารัตน์ หล่อสกุลสินธ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2903/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 29 ต.ค. - 12 พ.ย. 2561)
 6. นางนพรัตน์ นารายนะคามิน ผู้ตาย เลขคดี พ2908/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 29 ต.ค. - 12 พ.ย. 2561)
 7. นายสมพล ติรรักธรรมกิจ ผู้ตาย เลขคดี พ2909/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 29 ต.ค. - 12 พ.ย. 2561)
 8. นายนิพนธ์ หรือสิ้วตึ้ง ปางโสภณหรือ แซ่ปัง ผู้ตาย เลขคดี พ2910/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 29 ต.ค. - 12 พ.ย. 2561)
 9. นายประวิทย์ เลิศนพมณี ผู้ตาย เลขคดี พ2912/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 29 ต.ค. - 12 พ.ย. 2561)
ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1พ.ย. - 15 พ.ย. 2561
 1. นายไมตรี ชูแผน ผู้ตาย เลขคดี พ2938/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561)
 2. นายอุทัย ชูแผน ผู้ตาย เลขคดี พ2939/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561)
 3. นายหาญ พันธ์ุสมบุญ ผู้ตาย เลขคดี พ2940/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561)
 4. นายจักรกฤษณ์ สาลีกุล ผู้ตาย เลขคดี พ2941/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561)
 5. นายสุภาพ วงศ์สวัสดิ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2942/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561)
 6. นางสำราญจิต แซ่เฮ้ง ผู้ตาย เลขคดี พ2943/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561)
 7. นางสาวเสาวณี รุ่งสุริยะวิบูลย์ ผู้ตาย เลขคดี พ2946/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561)
 8. นายประสานศักดิ์ อัศวนนท์ ผู้ตาย เลขคดี พ2947/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561)
 9. นายบุน ซุน หรือ ไมเคิล ดี บัวน่า ผู้ตาย เลขคดี พ2949/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561)
 10. นายประทวน นันกลาง ผู้ตาย เลขคดี พ2950/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561)
 11. นางใจ๋ ตันติพิมพ์กุล ผู้ตาย เลขคดี พ2951/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561)
 12. นายสมศักดิ์ หิรัญวัฒนานนท์ ผู้ตาย เลขคดี พ2963/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561)
 13. นางสุมน โอสถานนท์ ผู้ตาย เลขคดี พ2964/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561)
 14. นายฐิรโรจน์ เลิศวัฒนาหิรัญ ผู้ตาย เลขคดี พ2965/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561)
ประกาศ
ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 1. เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 2. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 38 รายการ
 3. เรื่อง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้พิพากษา ชั้น 11 ชั้น 12 และชั้น 13 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์)
 5. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 6. เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญาใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
 7. เรื่อง ข้อกำหนดและข้อห้ามในบริเวณศาลและห้องพิจารณาคดี
 8. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 9. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้และอาคารรถยนต์
 10. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 11. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 12. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 13. เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ได้จากสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ จำนวน 7 รายการ
 14. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 16. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 17. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560
 18. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลอาญากรุงเทพใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 19. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 20. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงชั้นดาดฟ้า อาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้
 21. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 22. ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญาใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
 23. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 24 รายการ
 24. เรื่อง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้พิพากษา ชั้น 11 ชั้น 12 และชั้น 13 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 25. เรื่อง คำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดรแบบกลุ่ม หมายเลขดำที่ ผบ.1290/2560
 26. เรื่อง คำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดรแบบกลุ่ม หมายเลขดำที่ ผบ.1289/2560
 27. เรื่อง ยกเลิกการประกาศหนังสือพิมพ์ในคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก พ.ศ. 2561
 28. เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลแพ่งกรุงเทพใต้ พ.ศ. 2561
 29. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 30. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 1. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 2. เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้