ศาลแพ่งกรุงเทพใต้


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ท่านสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนงานต่างๆ ในศาลเเพ่งกรุงเทพใต้ได้ที่เมนู ติดต่อเราลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 41
กก233/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
เวลา 13.30 น.
กก289/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
เวลา 13.30 น.
กก301/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
เวลา 9.00 น.
กก308/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
เวลา 1
กก311/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
เวลา 13.30 น.
กก315/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
เวลา 13.30 น.
ด1395/2550
สืบผู้ร้อง
เวลา 9.00 น.
ด8440/2550
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 1.3
ผบ1/2018
ทดสอบ รายละเอียดการนัด
เวลา 9:
ผบ1312/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 601 เวลา 13.30 น.
ผบ1676/2560
นัดสืบพยานจำเลยทั้งสาม
เวลา 9.00 น.
ผบ2/2018
คดี ผู้ผู้บริโภคเป็นโจทก์
เวลา 13:3
ผบ317/2560
สืบพยานโจทก์ (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 807 เวลา 13.30 น.
ผบ435/2560
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 801 เวลา 9.00 น.
ผบ544/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 805 เวลา 9.00 น.
ผบ621/2559
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 905 เวลา 9.00 น.
ผบ874/2560
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 13.30 น.
พ1090/2556
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 609 เวลา 9.00 น.
พ1261/2560
สืบพยานจำเลย
เวลา 13.30 น.
พ1519/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 13.30 น.
พ167/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 809 เวลา 13.30 น.
พ168/2560
นัดสืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 505 เวลา 13.30 น.
พ1752/2559
สืบพยานจำเลยร่วมที่ 2
เวลา 13.30 น.
พ196/2559
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 505 เวลา 9.00 น.
พ2080/2560
นัดสืบพยานจำเลยทั้งสองหรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 605 เวลา 9.00 น.
พ2170/2559
สืบพยานโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ219/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 805 เวลา 13.30 น.
พ2356/2558
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 807 เวลา 9.00 น.
พ237/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
ห้องพิจารณาที่ 601 เวลา 1
พ2431/2559
สืบพยานจำเลย
เวลา 13.30 น.
พ2490/2559
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 13.30 น.
พ2516/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 905 เวลา 13.30 น.
พ362/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
ห้องพิจารณาที่ 607 เวลา 13.30 น.
พ385/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 13.30 น.
พ4/2018
คดีแพ่งสามัญ
เวลา 13:3
พ547/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 9.00 น.
พ765/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 13.30 น.
พ894/2561
ไกล่เกลี่ย ชั้น 10
ห้องพิจารณาที่ 705 เวลา 13.30 น.
พ970/2560
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 605 เวลา 13.30 น.
ม2/2018

เวลา 9:
มย1/2018
ไม่มีข้อยุ่งยาก
เวลา 9:

ประกาศนัดไต่สวนคดีจัดการมรดก
เลขคดี
 1. นายสุรสิทธิ์ จตุราพิศพรชัย ผู้ตาย เลขคดี พ1570/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2561)
 2. นางพรรณี ล่ำซำ ผู้ตาย เลขคดี พ1578/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2561)
 3. นางสาวกนกนารถ รุ่งเจริญศักดิ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1589/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2561)
 4. นายไฮ้ แซ่ปึง ผู้ตาย เลขคดี พ1591/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2561)
 5. นางสาววิลัย ศานติวงษ์การ ผู้ตาย เลขคดี พ1592/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2561)
 6. นายสุวิทย์ ไพรสานฑ์กุล ผู้ตาย เลขคดี พ1599/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2561)
 7. นางนิภาพร คำเมือง ผู้ตาย เลขคดี พ1600/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2561)
 8. นายอรุณ อรัญเชาวน์ชัย ผู้ตาย เลขคดี พ1602/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2561)
 9. นางนงสุดา อาสาณรงค์ ผู้ตาย เลขคดี พ1569/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2561)
 10. นางสาวเล็ก แซ่เจ็ง ผู้ตาย เลขคดี พ1567/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2561)
 11. นางฮารีมะ บุญมาเลิศ ผู้ตาย เลขคดี พ1565/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2561)
 12. นายสนอง มีริยะเกิด ผู้ตาย เลขคดี พ1559/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2561)
 13. นายวิทยา จริตสกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1280/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2561)
 14. พระเทพวิมลญาณ (พระมหาถาวร จิตุตถาวโร หรือ ถาวร วงศ์มาลัย ผู้มรณภาพ เลขคดี พ1284/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2561)
 15. นายธวัช แกล้วเขตต์การ ผู้ตาย เลขคดี พ1296/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2561)
 16. นายสกุลพงศ์ เลิศธนวิศิษฏ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1297/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2561)
 17. นายชลิต สุขโรจนานนท์ ผู้ตาย เลขคดี พ1304/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2561)
 18. นายพิชัย สกุลไทย ผู้ตาย เลขคดี พ1308/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2561)
 19. นายรุ่งโรจน์ ก้านวาด ผู้ตาย เลขคดี พ1309/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2561)
 20. นางสาวอุบล รักตประจิต ผู้ตาย เลขคดี พ1318/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2561)
 21. นายสมสิทธิ์ ลีฬหะสุวรรณ ผู้ตาย เลขคดี พ1249/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 22. นายวิชัย อาชามงคล ผู้ตาย เลขคดี พ1295/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 23. นายชิน ฉัตรศิริวิชัยกุล หรือ นายเจ็กฮง แซ่นิ้ม ผู้ตาย เลขคดี พ1307/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 24. นายปัญญา งามกิตติคุณ ผู้ตาย เลขคดี พ1315/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 25. นายกุลยศ พันธางกูร ผู้ตาย เลขคดี พ1317/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 26. นายธวัชชัย อุปริพุทธิ ผู้ตาย เลขคดี พ1319/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)19
 27. นางเพ็ญพัตร์ วีระเปรม ผู้ตาย เลขคดี พ1321/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 28. นายก๊กคิ้ม แซ่โง้ว ผู้ตาย เลขคดี พ1323/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 29. นางลำพู โกศิน ผู้ตาย เลขคดี พ1325/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 30. นายสุวิทย์ สุกิจประเสริฐ ผู้ตาย เลขคดี พ1328/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 31. นางนงลักษณ์ โชติหิิรัญรัตน์ ผู้ตาย เลขคดี พ1310/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 32. นางวลัยภรณ์ ใหญ่หนักแน่น ผู้ตาย เลขคดี พ1342/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 33. นายเกษม จารุสกุลอารียกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1327/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2561)
 34. นายพงศ์ พงษ์กิตติพันธ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1336/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 7 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 2561)
 35. นายส่าง มีธรรม ผู้ตาย เลขคดี พ1340/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 7 มิ.ย.. - 21 มิ.ย. 2561)
 36. นางชื่นสุมณ ศรีอ่อนทอง ผู้ตาย เลขคดี พ1343/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 7 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 2561)
 37. นางสาวกรองทอง ชุติมา ผู้ตาย เลขคดี พ1347/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 8 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2561)
 38. นายมนัส ศรีสุทธิ ผู้ตาย เลขคดี พ1349/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 8 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2561)
 39. นางสาวมาลี แม้นพิบูลย์ ผู้ตาย เลขคดี พ1352/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 8 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2561)
 40. นายเดชาธร รุ่งเพ็ชรวิภาวดี ผู้ตาย เลขคดี พ1348/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2561)
 41. นายเสน่ห์ วงษ์เลิศ ผู้ตาย เลขคดี พ1350/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2561)
 42. นางสาวเทวี โพธิ์พรพงศ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1355/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2561)
 43. นายปีเตอร์ โคแบน แกรี่ (Mr.Peter Corban Gary)ผู้ตาย เลขคดี พ1356/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2561)
 44. นายว่าที่ร้อยตรี หรือนายประสิทธิ์ เจริญสุวรรณ ผู้ตาย เลขคดี พ1363/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2561)
 45. นางสาวราณี สภานุชาต ผู้ตาย เลขคดี พ1362/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 12 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2561)
 46. นางสาวเอ็ง แซ่โค้ว ผู้ตาย เลขคดี พ1375/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 12 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2561)
 47. นางวรรณดี บำรุงชาติ ผู้ตาย เลขคดี พ1381/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 12 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2561)
 48. นางสาวกนกวรรณ งามชมภู ผู้ตาย เลขคดี พ1387/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 12 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2561)
 49. นายสมโภช ศิริโชติรัตน์ ผู้ตาย เลขคดี พ1368/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 13 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2561)
 50. นางสาวกมลทิพย์ ธีรพงษ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1379/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 13 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2561)
 51. นางวิภา วนาสันตกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1382/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 13 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2561)
 52. นางชัชฎา วรรณศุภ ผู้ตาย เลขคดี พ1385/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 13 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2561)
 53. นายเฉลียว สุรสิทธิ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1393/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 13 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2561)
 54. นางกนกวรรณ รุ่งนภาเวทย์ ผู้ตาย เลขคดี พ1395/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 13 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2561)
 55. นายวัชระ สุขีธรรมรักษ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1399/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 13 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2561)
 56. นายอัสนีย์ จันทร์หอม ผู้ตาย เลขคดี พ1407/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 13 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2561)
 57. นางสาวปวีณา วงศ์สุรีย์ ผู้ตาย เลขคดี พ1391/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561)
 58. ร้อยตรีพยนต์ พิเรนทร ผู้ตาย เลขคดี พ1394/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561)
 59. นายดนัย ตั้งประดับภรณ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1402/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561)
 60. นางสาวอริญชิญา สุทธศรี ผู้ตาย เลขคดี พ1404/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561)
 61. นางตังกวย แซ่เลียว ผู้ตาย เลขคดี พ1409/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561)
 62. นายณรงค์ เผ่าศิริพงศ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1413/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561)
 63. หม่อมหลวงนวเทวัญ เทวกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1415/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561)
 64. นายคณิต ศรีเจริญ ผู้ตาย เลขคดี พ1416/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561)
 65. นางสาวนพพร ปรีชาเลิศศิลป์ ผู้ตาย เลขคดี พ1410/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 15 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561)
 66. นางสาวธันยนันท์ หวังวัฒนานันท์ ผู้ตาย เลขคดี พ1418/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 15 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561)
 67. นายวิโรจน์ กฤษณาวารุณ ผู้ตาย เลขคดี พ1422/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 15 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561)
 68. นางน้ำเพชร ศรีอุฬารวัฒน์ ผู้ตาย เลขคดี พ1423/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 15 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561)
 69. นายอานิต เสฏฐากรศิลป ผู้ตาย เลขคดี พ1424/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 15 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561)
 70. นายสุชาติ ศิริสุรินทร์พร ผู้ตาย เลขคดี พ1429/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 15 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561)
 71. นางนิรมล จงโชคดี ผู้ตาย เลขคดี พ1434/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 15 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561)
 72. นางละม้าย ดีสีอ้น ผู้ตาย เลขคดี พ1435/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561)
 73. นางสาววิมล ลิ้มโสภาธรรม ผู้ตาย เลขคดี พ1436/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561)
 74. นางสาวฐิติชญา อิสมาแอล ผู้ตาย เลขคดี พ1437/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561)
 75. นายสุชาติ ฉันทะจารุ ผู้ตาย เลขคดี พ1438/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561)
 76. นางงามเนตร ขจรเมธา ผู้ตาย เลขคดี พ1439/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561)
 77. นางสาวจารุณี ศิโรเวฐน์ ผู้ตาย เลขคดี พ1441/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561)41
 78. นางซุ้น หรือชุ้น สิทธนาวิวัฒน์ ผู้ตาย เลขคดี พ1443/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561)
 79. นายประเทศ สุขสถิตย์ ผู้ตาย เลขคดี พ1444/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561)
 80. นายองอาจ โอฬารนภาลัย ผู้ตาย เลขคดี พ1516/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2561)
 81. นางเรณูกุมารี โกรเวอร์ ผู้ตาย เลขคดี พ1553/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2561)
 82. นายประพจน์ อภิปุญญา ผู้ตาย เลขคดี พ1554/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2561)
 83. นายฉีห์ เหมิง สู (็HSH,CHIH-MENG) ผู้ตาย เลขคดี พ1440/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 20 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2561)
 84. นางสาวเจริญศรี ศิริธนารัตนกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1555/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2561)
 85. นายณรงค์ สุขกุดี ผู้ตาย เลขคดี พ1447/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 20 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2561)
 86. นางตวงพร เตรียมวิริยะกิจ ผู้ตาย เลขคดี พ1556/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2561
 87. นายเกรียงศักดิ์ เกรียงวิวัฒน์ ผู้ตาย เลขคดี พ1492/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 25 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2561)
 88. นายบุญยิ้ม ศิระจินดา ผู้ตาย เลขคดี พ1451/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 20 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2561)
 89. นายธนากรณ์ เงินส่งเสริม ผู้ตาย เลขคดี พ1558/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2561)
 90. นายวันชัย สารชาติ ผู้ตาย เลขคดี พ1445/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561)
 91. นางสมพร วงศ์ส่องจ้า ผู้ตาย เลขคดี พ1469/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 25 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2561)
 92. นายยู่เฮง แซ่ตั้ง ผู้ตาย เลขคดี พ1453/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 20 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2561)
 93. นางผ่องศรี พราหมณ์พันธุ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1498/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 25 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2561)
 94. นายสยมภูมิ์ วิรัชพันธ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1456/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 20 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2561)
 95. นางสาวพรนภา ทรัพย์สถาผล ผู้ตาย เลขคดี พ1520/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 25 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2561)
 96. นายมรรค เกียรติธนานันท์ ผู้ตาย เลขคดี พ1458/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 20 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2561)
 97. นายแพทย์จิตติ เจริญทรัพย์ ผู้ตาย เลขคดี พ1521/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 25 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2561)
 98. นางปลิว แซ่เจียม ผู้ตาย เลขคดี พ1462/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 20 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2561)
 99. นางเมี้ยน แซ่หลิ่ม ผู้ตาย เลขคดี พ1504/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 26 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2561)
 100. นางสาวฐิติยา ผิวขาว ผู้ตาย เลขคดี พ1463/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 20 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2561)
 101. นางพิจิตรา มานิตพิศาลกุลหรือสุนีย์ ตั้งเจตน์จรุง ผู้ตาย เลขคดี พ1571/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2561)
 102. นางนงลักษณ์ สังขวาสี ผู้ตาย เลขคดี พ1511/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 26 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2561)
 103. นายเกษม ไพรสำราญ ผู้ตาย เลขคดี พ1514/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 26 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2561)
 104. นายประสิทธิ ประสมศรี ผู้ตาย เลขคดี พ1471/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 20 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2561)
 105. นายชัชวาลย์ ซาลวาลา ผู้ตาย เลขคดี พ1427/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 21 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2561)
 106. นางสาวนิธิมา ไชยเจริญวัฒนา ผู้ตาย เลขคดี พ1517/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 26 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2561)
 107. นางสาวสง่า อิ่มกำไร ผู้ตาย เลขคดี พ1472/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 21 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2561)
 108. นายเสงี่ยม ลิมพะสุต ผู้ตาย เลขคดี พ1529/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 26 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2561)
 109. นายชัยวัฒน์ วาชิตพล ผู้ตาย เลขคดี พ1474/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 21 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2561)
 110. นายเหม่งเห่า แซ่หลิ่ม ผู้ตาย เลขคดี พ1530/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 26 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2561)
 111. นางสาววันดี สิริมณีกร ผู้ตาย เลขคดี พ1475/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 21 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2561)
 112. นางเข่งเอ็ง แซ่โง้ว ผู้ตาย เลขคดี พ1533/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 26 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2561)
 113. นางเอี้ยมไน้ สุวัฒน์เสนีย์ ผู้ตาย เลขคดี พ1477/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 21 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2561)
 114. นายประหยัด พัฑฒพงศ์วัฒน์ ผู้ตาย เลขคดี พ1524/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 27 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2561)
 115. นายมลคล ลีลานุกูลชัย ผู้ตาย เลขคดี พ1478/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 21 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2561)
 116. นางวิรงค์รอง เมรุดิษฐ ผู้ตาย เลขคดี พ1543/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 27 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2561)
 117. นายสุระฃัย ติรณศิลป์ ผู้ตาย เลขคดี พ1490/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 21 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2561)
 118. นางลัดดา แซ่ลี้ ผู้ตาย เลขคดี พ1545/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 27 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2561)
 119. นางบุบผา กุลนฤนาทวนิช ผู้ตาย เลขคดี พ1494/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 21 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2561)
 120. นายธีระ สัจจวีระกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1546/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 27 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2561)
 121. นางสาวธนพรรณ กมลสุวรรณ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1455/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2561)
 122. นายชโลโม โคเฮ็น (MR. SHLOMO COHEN) ผู้ตาย เลขคดี พ1550/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 27 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2561)
 123. ร้อยตำรวจเอกบรรจง วิศวกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1476/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2561)
 124. นางสาวรัตนา แซ่ตั้ง ผู้ตาย เลขคดี พ1551/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 27 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2561)
 125. นายกมล ยงยุทธชัยกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1487/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2561)
 126. นายพิชัย โอภานุกิจ ผู้ตาย เลขคดี พ1496/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 22 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2561)
 127. นางเพ็ญพักตร์ วีระเปรม ผู้ตาย เลขคดี พ1321/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ก.ค. - 16 ก.ค. 2561)
 128. นางฉลวย เนมียะ ผู้ตาย เลขคดี พ1562/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ก.ค. - 16 ก.ค. 2561)
 129. นายดีกวง ภู่ประเสริฐวงศ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1601/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ก.ค. - 16 ก.ค. 2561)
 130. นายตีก๋วย แซ่เล้า ผู้ตาย เลขคดี พ1605/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ก.ค. - 16 ก.ค. 2561)
 131. นางสาวปัทมา ศูนย์แดง ผู้ตาย เลขคดี พ1607/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ก.ค. - 16 ก.ค. 2561)
 132. นายธนกฤต พิทยากรภักดี ผู้ตาย เลขคดี พ1608/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ก.ค. - 16 ก.ค. 2561)
 133. นายฐนภัคธ์ ภัครธนัญท์พงษ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1613/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ก.ค. - 16 ก.ค. 2561)
 134. นายพงศ์ณุกรณ ศิริชนะชัย ผู้ตาย เลขคดี พ1619/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ก.ค. - 18 ก.ค. 2561)
 135. นายสุทิน ปราชญ์ปัญญาธร ผู้ตาย เลขคดี พ1620/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ก.ค. - 18 ก.ค. 2561)
 136. นางสุภาณี ติยะพงษ์พิทักษ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1628/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ก.ค. - 18 ก.ค. 2561)
 137. หลวงบรรจงพยาบาล หรือนายพริ้ง เศวตะโศภณ ผู้ตาย เลขคดี พ1638/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ก.ค. - 18 ก.ค. 2561)
 138. นางสาวศิรินุช ศรีรวีวรกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1640/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ก.ค. - 18 ก.ค. 2561)
 139. นายวิเชียร วีระกิตติสิน ผู้ตาย เลขคดี พ1641/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ก.ค. - 18 ก.ค. 2561)
 140. นางทองพูน ช่วยกอบลาภ ผู้ตาย เลขคดี พ1643/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ก.ค. - 18 ก.ค. 2561)
 141. พระสัมฤทธิ์ เขมจาโร ผู้มรณภาพ เลขคดี พ1645/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ก.ค. - 18 ก.ค. 2561)
 142. นางสัณหรส เดชฤดี ผู้ตาย เลขคดี พ1649/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ก.ค. - 18 ก.ค. 2561)
 143. นายมานะชัย เลิศสมบูรณ์ศักดิ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1651/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ก.ค. - 19 ก.ค. 2561)
 144. นางสาวจุรีวัลย์ เลิศลำ้อำไพวงศ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1606/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ก.ค. - 19 ก.ค. 2561)
 145. นางสาวรุ่งนภา แซ่อึ้ง ผู้ตาย เลขคดี พ1656/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ก.ค. - 19 ก.ค. 2561)
 146. นายวิชัย เตชาทิตย์ ผู้ตาย เลขคดี พ1660/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ก.ค. - 19 ก.ค. 2561)
ประกาศเว็ปไซต์วันที่ 10 ก.ค - 24 ก.ค. 2561
 1. นายสุระ แซ่โค้ว ผู้ตาย เลขคดี พ1650/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 10 ก.ค. - 24 ก.ค. 2561)
 2. นางบาง สาโรวาท ผู้ตายที 1 และนายกุหลาบ หรือนายมนตรี สาโรวาท ผู้ตายที่ 2 เลขคดี พ1669/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 10 ก.ค. - 24 ก.ค. 2561)
 3. นางสาวสุพรรณี เกษมมณีเนตร ผู้ตาย เลขคดี พ1670/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 10 ก.ค. - 24 ก.ค. 2561)
 4. นายสมชาย เล้าตระกูล ผู้ตาย เลขคดี พ1671/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 10 ก.ค. - 24 ก.ค. 2561)
 5. นางผ่องศรี พราหมณ์พันธุ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1675/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 10 ก.ค. - 24 ก.ค. 2561)
 6. นางดวงอมร ขจรเกียรตินุกูล ผู้ตาย เลขคดี พ1677/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 10 ก.ค. - 24 ก.ค. 2561)
 7. นายชัยวัฒน์ เตชะศรีประเสริฐ ผู้ตาย เลขคดี พ1678/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 10 ก.ค. - 24 ก.ค. 2561)
 8. นางสาวนริสา โพธิ์สุวรรณนำสุข ผู้ตาย เลขคดี พ1679/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 10 ก.ค. - 24 ก.ค. 2561)
 9. นางนลิรัตน์ พันธโรทัยรุ่ง ผู้ตาย เลขคดี พ1690/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 10 ก.ค. - 24 ก.ค. 2561)
 10. นายเติม มหัทธนกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1698/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 10 ก.ค. - 24 ก.ค. 2561)
 11. นางมาลินี คุณากรกอบกิจ ผู้ตาย เลขคดี พ1708/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 10 ก.ค. - 24 ก.ค. 2561)
 12. นายเอี่ยมจั๊ว หรือณรงค์ แซ่ปีง หรืออรัญชญานนท์ ผู้ตาย เลขคดี พ1710/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 10 ก.ค. - 24 ก.ค. 2561)
 13. นางนิตยา รุ้งทวีทรัพย์ ผู้ตาย เลขคดี พ1715/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 10 ก.ค. - 24 ก.ค. 2561)
ประกาศเว็ปไซต์วันที่ 17 ก.ค - 31 ก.ค. 2561
 1. นางชุลี ผ่องวุฒิกุล ผู้ตาย เลขคดี พ1737/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 17 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561)
 2. นายจักรรัฐ กิจการเจริญดี ผู้ตาย เลขคดี พ1738/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 17 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561)
 3. นางสมบูรณ์ วัฒนสมบัติ ผู้ตาย เลขคดี พ1739/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 17 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561)
 4. นายอำนาจ อนุโต ผู้ตาย เลขคดี พ1740/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 17 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561)
 5. นางนิภา ลีลาวรรณ ผู้ตาย เลขคดี พ1741/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 17 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561)
 6. นายมานต เบ็นเจ๊ะอาหวัง ผู้ตาย เลขคดี พ1753/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 17 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561)
 7. นางสุพัตรา ปิซานิ หรือ MRS.SUPATRA PISANI ผู้ตาย เลขคดี พ1759/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 17 ก.ค. - 31 ก.ค. 2561)
ประกาศเว็ปไซต์วันที่ 18 ก.ค - 1 ส.ค. 2561
 1. นายเล็ก เดชะดี ผู้ตาย เลขคดี พ1762/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561)
 2. นายสุดใจ รอดเลิศไร้ ผู้ตาย เลขคดี พ1789/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561)
 3. นายรัชพล อรุณเวช ผู้ตาย เลขคดี พ1791/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561)
 4. นายเทพขจิตร วงศ์ไพบูลย์ ผู้ตาย เลขคดี พ1792/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561)
 5. นางปิยวรรณ เหลือล้น ผู้ตาย เลขคดี พ1793/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561)
 6. นายมิตรชัย โพธิ์หวังประสิทธิ์ ผู้ตาย เลขคดี พ1794/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561)
 7. นายปฐม หรือนาวาโท ปฐม จันทร์เพ็ง ผู้ตาย เลขคดี พ1795/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561)
 8. นางหรือนางสาวมี่ง้อ หรือมีง้อ แซ่เฮี่ยหรือแซ่เฮี้ย ผู้ตาย เลขคดี พ1796/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561)
 9. นายประสาน ว่องธนาการ ผู้ตาย เลขคดี พ1799/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 18 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561)
ประกาศ
ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 1. เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 2. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้พิพากษา ชั้น ๑๑ ชั้น ๑๒ และชั้น ๑๓ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 3. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำเเหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลเเพ่งกรุงเทพใต้ เเละกำหนดวันเวลาเเละสถานที่คัดเลือก
 4. เรื่อง การขึ้นบัญชีเเละยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลเเพ่งกรุงเทพใต้
 5. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 38 รายการ
 6. เรื่อง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้พิพากษา ชั้น 11 ชั้น 12 และชั้น 13 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 7. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์)
 8. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 9. เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญาใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
 10. เรื่อง ข้อกำหนดและข้อห้ามในบริเวณศาลและห้องพิจารณาคดี
 11. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเเพ่งกรุงเทพใต้เเละศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 12. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 13. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้และอาคารรถยนต์
 14. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 17. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 20 รายการ
 18. เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ได้จากสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ จำนวน 7 รายการ
 19. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 21. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 22. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560
 23. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลอาญากรุงเทพใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 24. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 25. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงชั้นดาดฟ้า อาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้
 26. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 27. ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญาใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
 28. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 24 รายการ
 29. เรื่อง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้พิพากษา ชั้น 11 ชั้น 12 และชั้น 13 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30. เรื่อง คำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดรแบบกลุ่ม หมายเลขดำที่ ผบ.1290/2560
 31. เรื่อง คำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดรแบบกลุ่ม หมายเลขดำที่ ผบ.1289/2560
 32. เรื่อง ยกเลิกการประกาศหนังสือพิมพ์ในคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก พ.ศ. 2561
 33. เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลแพ่งกรุงเทพใต้ พ.ศ. 2561