ศาลแพ่งกรุงเทพใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ท่านสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนงานต่างๆ ในศาลเเพ่งกรุงเทพใต้ได้ที่เมนู ติดต่อเรา

ข่าวศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช