ศาลแพ่งกรุงเทพใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดพิธีเปิดแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Video Call)

ขอบเขตของงานจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสารและลิฟต์ส่งเอกสาร ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และ ราคากลาง
เอกสารแนบ