ศาลแพ่งกรุงเทพใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก


เอกสารแนบ