ศาลแพ่งกรุงเทพใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดพิธีเปิดแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Video Call)

ข่าวศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ณ โรงแรมมอเวย์กาญจนบุรี เทวมันตร์ทรารีสอร์ตแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ณ โรงแรมมอเวย์กาญจนบุรี เทวมันตร์ทรารีสอร์ตแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี