ศาลแพ่งกรุงเทพใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)

ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)


เอกสารแนบ