ศาลแพ่งกรุงเทพใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจ้างเหมา ให้บริการงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจ้างเหมา ให้บริการงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เอกสารแนบ