ศาลแพ่งกรุงเทพใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ข่าวศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ต้อนรับท่านภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้คณะผู้บริหารศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และผู้พิพากษาอาวุโสศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ข่าวศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ต้อนรับท่านภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้คณะผู้บริหารศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และผู้พิพากษาอาวุโสศาลแพ่งกรุงเทพใต้