ศาลแพ่งกรุงเทพใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดพิธีเปิดแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Video Call)

ข่าวศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ต้อนรับท่านภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้คณะผู้บริหารศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และผู้พิพากษาอาวุโสศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ข่าวศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ต้อนรับท่านภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้คณะผู้บริหารศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และผู้พิพากษาอาวุโสศาลแพ่งกรุงเทพใต้